સત્તાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તાવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    સત્તાવાદમાં માનનાર.