સત્તાવાહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તાવાહી

વિશેષણ

  • 1

    સત્તાવાળું; સત્તા સૂચવતું; સત્તાની અસર પહોંચાડે એવું.