સત્તાવીસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તાવીસા

પુંલિંગ

  • 1

    ૨૭ × ૧ થી ૨૭ × ૧૦ સુધીનો ઘડિયો.