સત્તા ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તા ચાલવી

  • 1

    દોર-અધિકાર ચાલવો.