સતનું બાંધ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સતનું બાંધ્યું

  • 1

    સત્યથી બંધાયેલું–નિયંત્રિત થતું.