ગુજરાતી

માં સતપંથીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સતપંથી1સત્પંથી2

સતપંથી1

વિશેષણ

 • 1

  ખોજા મુસલમાનોના પંથનું કે તેને લગતું.

ગુજરાતી

માં સતપંથીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સતપંથી1સત્પંથી2

સત્પંથી2

વિશેષણ

 • 1

  સતપંથી; ખોજા મુસલમાનોન પંથનું કે તેને લગતું.

પુંલિંગ

 • 1

  ખોજા મુસલમાનોના પંથનું કે તેને લગતું.

પુંલિંગ

 • 1

  સતપંથી; ખોજા મુસલમાનોન પંથનું કે તેને લગતું.