સતપંથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સતપંથી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    ખોજા મુસલમાનોના પંથનું કે તેને લગતું.

સત્પંથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્પંથી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    સતપંથી; ખોજા મુસલમાનોન પંથનું કે તેને લગતું.