ગુજરાતી

માં સુતભાવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુતભાવ1સ્તંભાવું2

સુતભાવ1

પુંલિંગ

  • 1

    પુત્ર તરીકેનો ભાવ કે પ્રેમ.

ગુજરાતી

માં સુતભાવની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુતભાવ1સ્તંભાવું2

સ્તંભાવું2

  • 1

    'સ્તંભવું'નું ભાવે.