સત્યનારાયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યનારાયણ

પુંલિંગ

  • 1

    સત્યરૂપી નારાયણ; વિષ્ણુ ભગવાનનું એક નામ.