સત્યપ્રતિજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યપ્રતિજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળું; બોલ્યું પાળનારું; એકવચની.