સત્યપ્રતિજ્ઞતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યપ્રતિજ્ઞતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સત્યપ્રતિજ્ઞત્વ.