સત્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યવાદી

વિશેષણ

  • 1

    સત્ય બોલનાર.