સત્યાગ્રહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યાગ્રહી

વિશેષણ

  • 1

    સત્યાગ્રહને અંગેનું.

  • 2

    સત્યાગ્રહ કરનારું.

સત્યાગ્રહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યાગ્રહી

પુંલિંગ

  • 1

    સત્યાગ્રહ કરનાર.