સત્યાનાશ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યાનાશ જવું

  • 1

    નખ્ખોદ જવું.