સત્યાનાશ વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યાનાશ વળવું

  • 1

    નખ્ખોદ જવું.