સત્યાશિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યાશિયું

વિશેષણ

  • 1

    સત્યાશીની સાલને લગતું.