સ્ત્રૈણવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રૈણવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રૈણતા.