સ્ત્રિયાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રિયાળ

વિશેષણ

 • 1

  સ્ત્રી જેવા સ્વભાવનું; પોચું અને વેવલું.

 • 2

  સ્ત્રીઘેલું.

સ્ત્રિયાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રિયાળું

વિશેષણ

 • 1

  સ્ત્રી જેવા સ્વભાવનું; પોચું અને વેવલું.

 • 2

  સ્ત્રીઘેલું.