સ્ત્રીકેળવણીકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીકેળવણીકાર

પુંલિંગ

  • 1

    કેળવણીકાર સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કેળવણીકાર સ્ત્રી.