સ્ત્રીઘેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીઘેલું

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રી-પત્ની પાછળ ઘેલું.