સ્ત્રીપુરુષસંબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીપુરુષસંબંધ

પુંલિંગ

  • 1

    સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેનો જાતીય સંસર્ગ, સંબંધ, કે વ્યવહાર.