સ્ત્રીમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીમાં આવવું

  • 1

    ઋતુમાં આવવું; ઉમ્મર લાયક થવું.