સ્ત્રીશિક્ષક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીશિક્ષક

પુંલિંગ

  • 1

    શિક્ષિકા.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શિક્ષિકા.