સ્ત્રીહત્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીહત્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીની હત્યા કે તેને માર્યાનું પાપ.