ગુજરાતી

માં સત્સમાગમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સત્સમાગમ1સંતસમાગમ2

સત્સમાગમ1

પુંલિંગ

  • 1

    સત્સંગ; સાધુસંત કે સજ્જનનો સમાગમ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સત્સમાગમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સત્સમાગમ1સંતસમાગમ2

સંતસમાગમ2

પુંલિંગ

  • 1

    સંતોનો સમાગમ; સત્સંગ.