ગુજરાતી

માં સતાંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુતા1સતાં2સતાં3

સુતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુત્રી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સતાંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુતા1સતાં2સતાં3

સતાં2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    +છતાં; તોપણ.

મૂળ

सं. सत्

ગુજરાતી

માં સતાંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુતા1સતાં2સતાં3

સતાં3

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    સાતે ગુણતાં. ઉદા૰ છ સતાં બેંતાલીસ ('સતુ'નું બ૰વ૰?).

મૂળ

प्रा. सत्त ( सं. सप्तन्)=સાત