સતારો પાંશરો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સતારો પાંશરો હોવો

  • 1

    ભાગ્ય અનુકૂળ હોવું.