ગુજરાતી

માં સતોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સતો1સેતો2સ્તો3

સતો1

પુંલિંગ

 • 1

  સતી પેઠે પત્ની પાછળ સહગમન કરનારો.

 • 2

  સતું; સાચું; સત્યમાર્ગે ચાલનારું.

 • 3

  સતવાળું.

 • 4

  હયાત; ચાલતું.

 • 5

  ન૰ સપ્તક (?).

  જુઓ સતાં

ગુજરાતી

માં સતોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સતો1સેતો2સ્તો3

સેતો2

પુંલિંગ

 • 1

  એ નામની એક મુસલમાન જાતનો માણસ.

ગુજરાતી

માં સતોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સતો1સેતો2સ્તો3

સ્તો3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  (પદની પછી આવતાં) 'જ તો' નો અર્થ બતાવે છે જેમ કે, તે વિચારે છે સ્તો.

વિશેષણ

 • 1

  સતું; સાચું; સત્યમાર્ગે ચાલનારું.

 • 2

  સતવાળું.

 • 3

  હયાત; ચાલતું.

 • 4

  ન૰ સપ્તક (?).

  જુઓ સતાં

મૂળ

જુઓ સતી