સત્તા આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્તા આવવી

  • 1

    અધિકાર કે અમલ મળવો.

  • 2

    કૌવત આવવું; ધવા વળવી.