સત્યભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સત્ય માટે ભક્તિભાવ.