સૂતું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતું મૂકવું

  • 1

    અવગણના કરવી.