સૂતું વેચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતું વેચવું

  • 1

    છેતરી જવું.