સ્થલવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્થલવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભૂગોળવિદ્યાનો, સ્થળો વિષેની વિગતવાર માહિતીનો ભાગ; 'ટોપોગ્રાફી'.