સ્થૂળદૃષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્થૂળદૃષ્ટિ

  • 1

    ઉપર ઉપરની તપાસ, નજર, વિચાર.