સ્થાનકવાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્થાનકવાસી

પુંલિંગ

  • 1

    જૈનોનો એક સંપ્રદાય; તેનું કે તેને લગતું.

વિશેષણ

  • 1

    જૈનોનો એક સંપ્રદાય; તેનું કે તેને લગતું.