સૂંદણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂંદણ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (ભાવસારની) લૂગડાં ખારવાળાં કરવાની કૂંડીવાળી ચોખંડી જગા.