સંદેહાતીત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંદેહાતીત

વિશેષણ

  • 1

    શંકા કે સંદેહથી પર.