સંદેહ આણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંદેહ આણવો

  • 1

    શંકા કરવી.