સધ્ધર આસામી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સધ્ધર આસામી

  • 1

    લેણું ખોટું ન કરે એવું માણસ.

  • 2

    પૈસાદાર આસામી.