સુધરાઈ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુધરાઈ આવવી

  • 1

    મ્યુનિસિપાલિટીનો વહીવટ સ્થપાવો.