સંધાન લગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંધાન લગાડવું

  • 1

    લાગવગ વાપરી પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરવો.