સંધિપ્રચ્છાદન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંધિપ્રચ્છાદન

પુંલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    એક અલંકાર.