સંધિવિગ્રહિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંધિવિગ્રહિક

પુંલિંગ

  • 1

    સંધિ કે વિગ્રહ કરાવનાર રાજદૂત–રાજકારણી અધિકારી.