સનદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરવાનગી; પરવાનો.

મૂળ

अ.

સનંદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનંદ

  • 1

    સનદ.

સનંદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનંદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરવાનગી; પરવાનો.

મૂળ

अ.