ગુજરાતી

માં સનદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનદ1સનંદ2સનંદ3

સનદ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરવાનગી; પરવાનો.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં સનદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનદ1સનંદ2સનંદ3

સનંદ2

  • 1

    સનદ.

ગુજરાતી

માં સનદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનદ1સનંદ2સનંદ3

સનંદ3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરવાનગી; પરવાનો.

મૂળ

अ.