ગુજરાતી

માં સનદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનદી1સનંદી2

સનદી1

વિશેષણ

  • 1

    સનંદવાળું.

ગુજરાતી

માં સનદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સનદી1સનંદી2

સનંદી2

વિશેષણ

  • 1

    સનંદવાળું.