સૂનમૂન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂનમૂન

વિશેષણ

  • 1

    શૂનમૂન; સાવ મૂક જેવું; સૂનમૂન.

સૂનમૂનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂનમૂનું

વિશેષણ

  • 1

    શૂનમૂન; સાવ મૂક જેવું; સૂનમૂન.