ગુજરાતી

માં સૂનમૂનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સૂનમૂન1સૂનમૂનું2

સૂનમૂન1

વિશેષણ

  • 1

    શૂનમૂન; સાવ મૂક જેવું; સૂનમૂન.

ગુજરાતી

માં સૂનમૂનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સૂનમૂન1સૂનમૂનું2

સૂનમૂનું2

વિશેષણ

  • 1

    શૂનમૂન; સાવ મૂક જેવું; સૂનમૂન.