સનાન કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનાન કાઢવું

  • 1

    મરનારનાં સગાંને ત્યાં શોક કરવા એકઠું થવું.