સનાન પાણી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનાન પાણી આવવું

  • 1

    કોઇ મરી ગયું હોય એવા ભારે નુકસાનમાં આવવું.