સનાન માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સનાન માંડવું

  • 1

    સનાન કાઢવું; માઠા–અશુભ સમાચાર.

  • 2

    આફત; કમભાગ્ય.

સ્નાન માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્નાન માંડવું

  • 1

    કાણ માંડવી.