સુનાવણી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુનાવણી થવી

  • 1

    સુનાવણી માટે કેસ નીકળવો.