સૂનું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂનું પડવું

  • 1

    ખાલી રહેવું.

  • 2

    સહવાસ વિનાનું રહેવું.